نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین کارگاه توجیهی - آموزشی طرح خوانا در شهرستان بافق

برگزاری اولین کارگاه توجیهی - آموزشی طرح خوانا در شهرستان بافق


اولین کارگاه توجیهی - آموزشی طرح خوانا با حضور راهبر آموزشی منطقه و حضور حداکثری آموزگاران با مدرسی خانم الهه السادات ناظری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق؛ اولین کارگاه توجیهی - آموزشی طرح خوانا در بافق با هدف توانمندسازی آموزگاران مدارس مجری طرح در زمینه ی تقویت مهارت های اساسی دانش آموزان به صورت  تلفیقی با مهارت های زندگی با حضور راهبر آموزشی منطقه و حضور حداکثری آموزگاران با مدرسی خانم الهه السادات ناظری برگزار شد. شایان ذکر است بیان اهداف طرح درس خوانا و توجیه آموزگاران و آشنایی با مهارت گوش دادن و خرده مهارت های آن اهم موضوعات این کارگاه بود.