نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین مجمع گروه های آموزشی متوسطه دوره اول

برگزاری اولین مجمع گروه های آموزشی متوسطه دوره اولبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ جلسات مجمع دبیران متوسطه اول شهرستان بافق با حضور محمدرضا قاسم زاده بافقی مدیر آموزش و پرورش ؛ کاظم یاوری معاون آموزشی ، آخوندی کارشناس متوسطه دوره اول ، اعتمادی کارشناس گروه های آموزشی متوسطه و دبیران متوسطه دوره اول در محل کانون فجر در روزها ی13 و 14 مهرماه به تفکیک درس برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ارزش کار معلمان دراین شرایط را هم طراز با کادر درمانی کشور دانست و خاطرنشان کرد: تهدید تعطیلات کرونایی به واقع فرصتی بی نظیر برای این مجموعه در راستای پیشرفت سریع و چشمگیر در استفاده از راهبردهای آموزش مجازی را فراهم ساخت.

وی با اشاره به تغییر بسیاری از عادات و هنجارها با شیوع بیماری کرونا افزود : نحوه ی آموزش نیز یکی از تغییراتی بود که با ورود و شیوع این بیماری رخ داد و استفاده از فضای مجازی به عنوان مکمل آموزش قرار گرفت.

درادامه یاوری معاون آموزشی با تاکید بر اولویت آموزش حضوری به بیان نکاتی در راستای تحقق کلیه اهداف آموزش و پرورش پرداخت .   

در پایان مجمع گروه های آموزشی به تفکیک درس برگزار شد و دبیران پیرامون موضوعات درسی و روشهای تدریس حضوری و مجازی با همکاران خود به تبادل نظر پرداختند.