نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه مدیران مدارس ابتدایی در سال 1397

برگزاری اولین جلسه مدیران مدارس ابتدایی در سال 1397به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ اولین جلسه مدیران مقطع ابتدایی در سال 97 با حضور رنجبر مدیر آموزش و پرورش ، معاونین و کارشناسان مدیریت در آموزشگاه های 17 شهریور و آیت الله طالقانی برگزار گردید .

در این جلسه مدیر ، معاونین و کارشناسان آموزش و پرورش برنامه های حوزه خود را تشریح نمودند .