نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس بافق

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس بافقبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش انتخابات شورای دانش آموزی با شرکت 8000 نفر از دانش آموزان به طور همزمان در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 96/8/3در کلیه مدارس شهر برگزار  و آقایان طالعی معاون فرماندار ، پورامینی بخشدار بخش مرکزی ، سرهنگ کمالی فرمانده انتظامی بافق و معاونین آموزش و پرورش  از جریان برگزاری انتخابات بازدید بعمل آوردند .

قاسم زاده معاون پرورشی و فرهنگی با بیان اینکه دانش آموزان با شرکت در این انتخابات مسئولیت پذیری ، اعتماد به نفس ، احترام به قوانین و شیوه مدیریت را فرامی گیرند و میتوانند در سرنوشت یکساله خود در امر ساماندهی مدرسه سهیم باشند .

مراسم نمادین برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبستان دخترانه شهید اکرمی برگزار شد .