نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای هنرستان عصمتیه و هدف

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای هنرستان عصمتیه و هدفبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با هدف افزایش فعالیتهای ورزشی دانش آموزان ، مشارکت گروهی ، یادگیری مهارتهای اجتماعی و شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش آموزان در هنرستان عصمتیه و هدف برگزار گردید .

در این مراسم حرکات ورزشی ( تیراندازی با کمان  و ... )  توسط دانش آموزان به اجرا درآمد .