نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در دبیرستان شیخ محمد تقی بافقی

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در دبیرستان شیخ محمد تقی بافقیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در رشته های مختلف از جمله فوتسال ، هفت سنگ ، طناب کشی و ... در دبیرستان شیخ محمد تقی برگزار شد .

شیرازی کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش هدف از برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای را ایجاد علاقه ، انگیزه ، حس رقابت سالم ، تقویت تیم های ورزشی و کشف و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان در رشته های مختلف ورزشی بیان نمود .