نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون ورودی مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتی

برگزاری آزمون ورودی مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتیهمزمان با سراسر کشور،آزمون ورودی مدارس استعداد درخشان و  مدارس نمونه دولتی ، در شهرستان بافق برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ در این آزمون ، تعداد 36 نفر دانش آموز دختر و پسر جهت ورود به مدارس استعداد درخشان ( پایه هفتم ) و 206 نفر جهت ورود به مدارس نمونه دولتی و استعداد درخشان ( پایه دهم ) در سه حوزه ( نمونه فردوس ، شاهد شهید رجایی و شرف ) با هم به رقابت پرداختند .

شایان ذکر است ؛ مدیر آموزش و پرورش به همراه معاون آموزشی و کارشناس سنجش ، از روند برگزاری این آزمون بازدید بعمل آوردند .