نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون علمی مقایسه ای مرحله اول استان ویژه دانش آموزان متوسطه دور دوم

برگزاری آزمون علمی مقایسه ای مرحله اول استان ویژه دانش آموزان متوسطه دور دومبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، صبح امروز آزمون علمی مقایسه ای  دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم  رشته نظری  در مرحله استان  در کلیه آموزشگاه های  متوسطه دوره دوم برگزار گردید .

یاوری معاون آموزشی آموزش و پرورش هدف از برگزاری این آزمون را سنجش دانش آموزان در سطح استان و آمادگی برای برگزاری امتحانات نوبت اول  بیان نمود .

آقایان یاوری معاون آموزشی و حاجی ابوالحسنی کارشناس آموزش متوسطه دور دوم آموزش و پرورش  از روند برگزاری این آزمون بازدید نمودند .