نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون علمی مقایسه ای دانش آموزان متوسطه دوره دوم

برگزاری آزمون علمی مقایسه ای دانش آموزان متوسطه دوره دومآزمون علمی مقایسه ای مرحله اول استانی ویژه دانش آموزان متوسطه دوره دوم برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ با هدف بهبود عملکرد تحصیلی و تقویت بنیه علمی دانش آموزان ، آزمون علمی مقایسه ای مرحله اول استانی ویژه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم در مدارس شهرستان بافق برگزار گردید .

قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش به همراه یاوری معاون آموزشی و طالعی کارشناس ارزیابی عملکرد مدیریت با حضور در حوزه های  ( شرف ، فاطمیه وفارابی ) از روند برگزاری این آزمون بازدید بعمل آوردند .