نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش

برگزاری آزمون سند تحول بنیادین در آموزش و پرورشبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، با همکاری کانون بسیج فرهنگیان یکدوره مسابقه سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ویژه همکاران فرهنگی بسیجی  برگزار گردید .