نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول مرحله شهرستان

برگزاری آزمون بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول مرحله شهرستانبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، صبح امروز آزمون بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه های هفتم ، هشتم و نهم  در مرحله شهرستان در کلیه آموزشگاه های  متوسطه دوره اول برگزار گردید .

آخوندی کارشناس آموزش متوسطه دور اول آموزش و پرورش هدف از برگزاری این آزمون را آمادگی دانش آموزان برای آزمون مرحله استان که در تاریخ 96/9/20 برگزار می شود بیان نمود .

آقایان یاوری معاون آموزشی و آخوندی کارشناس آموزش متوسطه دور اول آموزش و پرورش  از روند برگزاری این آزمون بازدید نمودند .