نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون بهبود عملکرد تحصیلی، دانش آموزان متوسطه دوره اول شهرستان بافق "

برگزاری آزمون بهبود عملکرد تحصیلی، دانش آموزان متوسطه دوره اول شهرستان بافق "آزمون مرحله‌ اول استانی بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول بافق صبح دوشنبه ۲۳دی ماه ، باهدف سنجش تحصیلی  وتقویت بنیه علمی دانش آموزان با حضور بیش از ۲۵۰۰نفر از دانش آموزان  پایه های : هفتم و هشتم و نهم برگزارگردید..

قابل ذکر است که مدیر آموزش و پرورش به همراه معاون آموزشی وکارشناس مسئول  آموزش از روند برگزاری آزمون بازدید بعمل آوردند.