نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی درون مدرسه ای دانش آموزان دبیرستان رضوان

برگزاری اردوی درون مدرسه ای دانش آموزان دبیرستان رضوانبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، در راستا ارتقاء سطح سلامت و نشاط دانش آموزان اردوی درون مدرسه ای در دبیرستان رضوان برگزار گردید .