نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی مشکلات مدارس روستایی

بررسی مشکلات مدارس روستاییمدیر آموزش و پروش به همراه بخشدار مرکزی  از مدارس کوشک و بساب بازدید و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق؛ قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش به همراه پورامینی بخشدار مرکزی شهرستان بافق از مدارس روستایی دهستان کوشک و بساب بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات و کمبودهای مدارس قرار گرفتند.

دراین بازدید  مقرر شد با توجه به فرارسیدن فصل سرما ، گاز کشی مدرسه روستای بساب و هم چنین تامین آب گرم  برای مدرسه کوشک در اولویت قرار گیرد.همچنین برای اولین بار و با توجه به محروم بودن اکثریت دانش آموزان مدارس مذکور به منظور یکنواختی در نوع پوشش نسبت به تامین روپوش و فرم مدرسه برای کلیه دانش آموزان اقدام شود.