نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی روند آموزشی مدارس روستایی

بررسی روند آموزشی مدارس روستایی



به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش به همراه کارشناسان این مدیریت از مدارس روستایی کوشک ، شیطور و دولت آباد و بساب بازدید نمودند .

در این بازدید روند تحصیلی دانش آموزان بررسی و از زحمات معلمین تقدیر و تشکر گردید .

همچنین وضعیت مدارس ، پرونده دانش آموزان و ... مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .