نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بافق می تواند با مستند سازی برنامه های خود جزء برترین های استان باشد

بافق می تواند با مستند سازی برنامه های خود جزء برترین های استان باشداین مطلب را کارشناسان پرورشی در نشست خود با روسای شوراهای دانش آموزی بیان نمودند و ضمن توجیه آیین نامه شوراهای دانش آموزی از آنان خواستند تا به برنامه های جدید و خلاقانه روی آورند و بسیاری از برنامه  و طرح های  فوق برنامه  مدرسه را از طریق کانون های فرهنگی تربیتی شهرستان  اجرا نمایند.

در این نشست نیز چند تن از روسای شورای دانش آموزی به بیان دیدگاه های خود پرداختند.