نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بافق ظرفیت و پتانسیل خوبی در بحث خبرنگاری دارد

بافق ظرفیت و پتانسیل خوبی در بحث خبرنگاری داردحسین ملا نوری رئیس سازمان دانش آموزی استان یزد در دیدار با مدیر و معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش بافق و مسئولان سازمان دانش آموزی شهرستان بیان کرد و گفت: تربیت و پرورش خبرنگار به منظور بروز تواناییها و نبوغ دانش آموزان و انعکاس اخبار مختلف  نیز از اهداف سازمان دانش آموزی می باشد و بافق ظرفیت و پتانسیل خوبی در بحث خبرنگاری دارد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ رئیس سازمان دانش آموزی همچنین در خصوص فعالیت دانش آموزان در جهات مختلف و ارتقاء آگاهی آنان در زمینه های مورد نیاز به زبان روز تاکید نمود و گفت : سازمان دانش آموزی در این زمینه می تواند قدم های خوبی بردارد و  از آنان دانش آموزانی کارآمد، پویا و داری نظر و اثر بسازد.

در ادامه قانع مدیر خبرگزاری پانا گفت : با توجه به پتانسیل های موجود در شهرستان و در دانش آموزان بافقی لازم است دفتر خبرگزاری پانا در این شهرستان فعال تر از سال قبل خبرهای آموزش و پرورش و دانش آموزان را به استان و کشور انعکاس دهد.

وی در خصوص تهیه خبر نیز بر اصل امانت داری، صداقت ، سرعت ، دقت و رعایت اصول خبرنگاری تاکید نمود.

قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش ضمن اعلام آمادگی جهت فعال تر نمودن دفتر خبر خبرگزاری پانا و حمایت از خبرنگاران دانش آموز گفت: شهرستان بافق در  اجرای برنامه های مختلف سازمان دانش آموزی خوب عمل  کرده و خبرنگاران جوان و دانش آموزان موفقی را در سطح استان و کشور داشته است.

لازم به ذکر است در این جلسه " آخوندی"  به عنوان رابط خبری خبرگزاری پانا در بافق تعیین شود.