نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازگشایی مدارس استثنایی بازنگ بچه های رنگین کمان

بازگشایی مدارس استثنایی بازنگ بچه های رنگین کمان


بازگشایی مدارس استثنایی بازنگ بچه های رنگین کمان

 در این مراسم فرماندار ضمن تشکر از معلمان  زحمت کش آموزشگاه و خانواده های گرانقدر دانش آموزان که شرایط سختی برای زندگی دارند  به  جشن دستهای آسمانی که چندی پیش توسط معلولین به اجرا در آمد اشاره کرد و خدمت به خلق را بزرگترین عبادات دانست و از اجرای برنامه های متنوع توسط  دانش آموزان مدرسه و تعدادی از اولیای آنها  تقدیر و تشکر به عمل آورد . در این مراسم دانش آموزان مجری برنامه هدایایی از فرماندار دریافت نمودند و به همه ی دانش آموزان و کارکنان آموزشگاه شاخه ی گل اهداء گردید .