نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید یکروزه معاون آموزش متوسطه اداره کل از مدارس شهرستان بافق

بازدید یکروزه معاون آموزش متوسطه اداره کل از مدارس شهرستان بافق


بازدید یکروزه معاون آموزش متوسطه اداره کل از مدارس شهرستان بافق

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش به همراه روسای ادارات فنی و حرفه ای و کاردانش و متوسطه دوره اول و دوره دوم از مدارس شهرستان بافق بازدید کردند.

شرکت در مراسم صبحگاه دبیرستان نمونه  حضرت معصومه(س)، برگزاری جلسه با دانش آموزان پایه اول آماده هدایت تحصیلی،برگزاری جلسه با مدیران و معاونین و مشاوران دبیرستان هاو بازدید از خوابگاهای شبانه روزی از برنامه های این بازدید یکروزه بود.