نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش از مدارس شهرستان بافق

بازدید کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش از مدارس شهرستان بافق


بازدید کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش از مدارس شهرستان بافق

کارشناسان ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش از نحوه ثبت نام دانش آموزان و چگونگی تکمیل فرم ارزشیابی دبیران بازدید کردند و نکاتی را راجع به اجرای دقیق بخشنامه ها ودستورالعمل ها به مدیران مدارس یاد آور شدند.