نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ناظر استان از حوزه اجرایی امتحانات نهایی

بازدید ناظر استان از حوزه اجرایی امتحانات نهاییبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ "شایق" کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره اول و دوم متوسطه نظری به اتفاق "امیرچخماقی" رئیس گروه تحقیق و پژوهش یزد از حوزه های امتحانی نهایی پایه دوازدهم و امتحانات متوسطه اول بازدید بعمل آورد .

در این بازدید که به همراهی "قاسمی" معاون آموزشی آموزش و پرورش و کارشناس سنجش و امتحانات و کارشناس حراست  انجام گرفت ،با همکاران مسئول در حوزه های امتحانی بحث و تبادل نظر انجام گرفت.

در جمع بندی پایانی که "میرجعفری " مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیز حضور داشت ، ناظراستانی ضمن تشکر و قدردانی از عوامل برگزاری امتحانات ، روند اجرا و تکثیر امتحانات را مطلوب اعلام نمود .

همچنین پیشنهاداتی جهت اجرای مطلوب تر امتحانات نهایی و افزایش کیفیت آموزش در متوسطه بویژه متوسطه اول مطرح شد .