نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ناظران طرح نظارت جامع سنجش و ارزشیابی

بازدید ناظران طرح نظارت جامع سنجش و ارزشیابیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ، گروه ناظران طرح نظارت جامع سنجش وزارت متبوع از حوزه سنجش مدیریت آموزش و پرورش بازدید کردند .

در این بازدید عملکرد حوزه سنجش و ارزیابی و محورهای مورد نظر در محل مدیریت و آموزشگاه های متوسطه دوره دوم و هنرستان ها و مراکز آموزش از راه دور شهرستان مورد ارزیابی ناظران قرار گرفت .