نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ناظران استان از حوزه های اجرا و تکثیر امتحانات نهایی شهریور ماه

بازدید ناظران استان از حوزه های اجرا و تکثیر امتحانات نهایی شهریور ماهبازدید ناظران استان از حوزه های اجرا وتکثیر امتحانات نهایی شهریور ماه
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ؛ ناظران استانی با همراهی کارشناسان سنجش و حراست مدیریت ، از حوزه های اجرا امتحانات نهایی شهریور ماه در دبیرستان های شرف و هنرستان فنی شهید باهنر و حوزه تکثیر نهایی در کارشناسی سنجش و ارزشیابی بازدید و از روند مطلوب اجرا و تکثیر تقدیر به عمل آمد. همچنین حوزه برگزاری امتحانات بزرگسالان آزادی و آموزش از راه دور شایان در نوبت عصر مورد بازدید قرار گرفت.