نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش ابتدایی اداره کل از مدارس شهرستان بافق

بازدید معاون آموزش ابتدایی اداره کل از مدارس شهرستان بافق


بازدید معاون آموزش ابتدایی اداره کل از مدارس شهرستان بافق

معاون آموزش ابتدایی به همراه روسای اداره آموزش ابتدایی و تکنولوژی و همچنین کارشناس پیش دبستانی اداره کل آموزش و پرورش از آموزشگاهها و مراکز پیش دبستانی بازدید کردند.

در این بازدید یکروزه پس شرکت در مراسم صبحگاه اموزشگاه انقلاب، از آموزشگاههای مجری طرح تخصصی و تعالی مدیریت آموزشگاهی بازدیدشد.

شرکت در جلسه مدیران و ومعاونین آموزشی و آموزگاران مجری طرح جابربن حیان  و همچنین حضور در جمع اولیاء دانش آموزان 4 آموزشگاه پیام ،شهید دهستانی، طلوع  وشهید اکرمی از دیگر برنامه های این بازدید بود.