نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزشی و رئیس سنجش اداره کل استان از حوزه های امتحان نهایی

بازدید معاون آموزشی و رئیس سنجش اداره کل استان از حوزه های امتحان نهاییبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ "کارآموز" معاون آموزشی اداره کل و " توکلی" رئیس سنجش اداره کل  به اتفاق "قاسمی "معاون آموزشی شهرستان بافق از حوزه های امتحان نهایی بازدید بعمل آورد.

همچنین در حاشیه این سفر یک روزه طی نشستی با مدیر هنرستان عصمتیه  مشکلات و مسائل این آموزشگاه مورد بررسی و بحث قرار گرفت.