نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزشی شهرستان از روند آموزش مجازی در مدارس

بازدید معاون آموزشی شهرستان از روند آموزش مجازی در مدارسبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ یاوری معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان بافق به اتفاق کارشناسان این حوزه از روند آموزش مجازی در چندین آموزشگاه سطح شهرستان بازید نمود.