نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزشی از نحوه برگزاری کارگاه های عملی و مهارتی هنرجویان

بازدید معاون آموزشی از نحوه برگزاری کارگاه های عملی و مهارتی هنرجویانبه گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان بافق ؛ "کاظم یاوری " معاون آموزشی به اتفاق "محمود آخوندی " کارشناس مسئول آموزش متوسطه از نحوه برگزاری کارگاه های عملی و مهارتی هنرجویان رشته های : مکانیک - ماشین ابزار و الکتروتکنیک  هنرستان فنی شهید باهنر بافق بازدید و فضای آموزشی موجود را ارزیابی نمودند.