نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون اداره کل نوسازی استان یزد

بازدید معاون اداره کل نوسازی استان یزد


بازدید معاون اداره کل نوسازی استان یزد

 در بازدید مهندس کرمی از پروژه های نیمه تمام مدرسه دوازده کلاسی مهندس ابراهیمی واقعدر مسکن مهر و آموزشگاه مهندس معظمی در چهارده معصوم پیرامون مسائل و مشکلات موجود بحث و تبادل نظر شد.