نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مربیان راهنمای تشکیلات پیشتاز و فرزانه ناحیه دو استان از مدارس شهرستان

بازدید مربیان راهنمای تشکیلات پیشتاز و فرزانه ناحیه دو استان از مدارس شهرستانبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ، مربیان راهنمای تشکیلات دانش آموزی پیشتاز و فرزانه از مدارس شهرستان بازدید نمودند . این مراسم با حضور مسئولین آموزش و پرورش ، مربیان و دانش آموزان و به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات بین مربیان و دانش آموزان و همچنین ارزیابی و انتخاب گروه های برتر مدارس انجام گرفت .