نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های عمرانی آموزش و پرورش بافق

بازدید مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های عمرانی آموزش و پرورش بافقمحمدی مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد به همراه خواجه رضایی مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان یزد از پروژه های عمرانی آموزش و پرورش بافق بازدید کردند.

در این بازدید رنجبر مدیر آموزش و پرورش بافق از افتتاح مدرسه خیری معظمی تا پایان آبان ماه خبر داد .