نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر عامل شرکت سنگ اهن مرکزی به اتفاق مدیر آموزش و پرورش بافق از چندین آموزشگاه بافق

بازدید مدیر عامل شرکت سنگ اهن مرکزی به اتفاق مدیر آموزش و پرورش بافق از چندین آموزشگاه بافقبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش بافق ؛ مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق به همراه چند تن از مدیران شرکت صبح امروز طی دعوت رئیس آموزش و پرورش از پنج آموزشگاه در سطح شهرستان بازدید کردند تا ضمن بررسی مسائل و مشکلات آنان، نسبت به رفع نیازهای مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید اقدام شود.

رضا فلاح مبارکه مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق صبح امروز به همراه میرزایی معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی، حیدری مدیر حوزه مدیر عامل،فخری بافقی مدیر روابط عمومی،رنجبر امور ساختمانی،قاسم زاده مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان و چند تن از مدیران و معاونین این مجموعه از پنج آموزشگاه مدرس،طالقانی،خلدبرین،هنرستان باهنر و حضرت معصومه (س) بازدید و به بررسی وضعیت فضاهای آموزشی،مشکلات و کمبود های آنان پرداختند.

در این برنامه مدیران آموزشگاه ها عمده مشکلات مدارس را بهسازی و نوسازی،محوطه سازی،برق کشی،رنگ آمیزی و تجهیز آنان بیان کردند که مدیرعامل شرکت قول مساعدت برای حل این مسائل و رفع مشکلات در حد توان برای شروع سال تحصیلی جدید را داد.

قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق نیز ضمن تشکر از زحمات و توجه مدیر عامل شرکت سنگ آهن به امر آموزش و فرهنگ، امیدوار شد این مساعدت ها ادامه داشته تا بتوان فضاهای آموزشی شهرستان را به وضعیت مطلوب و مناسب رساند.