نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر عامل شرکت سنگ آهن از مدارس خیری

بازدید مدیر عامل شرکت سنگ آهن از مدارس خیری


بازدید مدیر عامل شرکت سنگ آهن از مدارس خیری

عسکری مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران-بافق به همراه چند تن ازکارشناسان آن شرکت و هچنین مدیر و معاون پشتیبانی آموزش و پرورش از روند ساخت مدارس خیری ابراهیمی و معظمی بازدید کردند.

در این بازدید عسکری بر ساخت مدرسه ای دارای امکانات مناسب و به روز تاکید کرد وی همچنین اظهار امیدواری کرد که هر دو مدرسه تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.