نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر عامل باشگاه فرهنگی ، ورزشی آهن از چندین پروژه ی ورزشی آموزش و پرورش

بازدید مدیر عامل باشگاه فرهنگی ، ورزشی آهن از چندین پروژه ی ورزشی آموزش و پرورشبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ صبح امروز محمدرضا کاظمی مدیر عامل باشگاه فرهنگی ، ورزشی آهن به اتفاق محمدرضا قاسم زاده بافقی مدیر آموزش و پرورش ، اغنیایی معاونت توسعه مالی و پشتیبانی از چندین پروژه ی ورزشی مجموعه آموزش و پرورش بازدید کرد.