نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از روند برگزاری امتحانات نهایی بزرگسالان

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از روند برگزاری امتحانات نهایی بزرگسالانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ، محمدرضا قاسم زاده بافقی مدیرآموزش و پرورش شهرستان به اتفاق یاوری معاون آموزشی و رضا داوری کارشناس مسئول سنجش و ارزشیابی در حوزه های امتحانات نهایی بزرگسالان حضور و روند برگزاری امتحانات را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند .