نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از روند آموزش مجازی مدارس

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از روند آموزش مجازی مدارسبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ محمدرضا قاسم زاده بافقی مدیر آموزش  وپرورش شهرستان به اتفاق معاون آموزشی و راهبر آموزشی با حضور در چندین آموزشگاه ، روند آموزش مجازی این مدارس را پیگیر شد.