نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از روند آموزش مجازی مدارس

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از روند آموزش مجازی مدارسبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ محمدرضا قاسم زاده بافقی مدیر آموزش و پرورش شهرستان به اتفاق معاون آموزشی و برخی از کارشناسان اداره آموزش و پرورش از روند آموزش مجازی با محوریت تولید محتوای آموزشی معلمان و بررسی اطلس آموزشی مدارس از تعدادی آموزشگاه های سطح شهرستان بازدید نمودند.