نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از حوزه امتحانی پایه نهم

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از حوزه امتحانی پایه نهمبه گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان بافق ؛ "میرجعفری"مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق به اتفاق "اکرمی" کارشناس حراست از چندین حوزه امتحانی پایه نهم شهرستان بازدید کرد.

مدیر آموزش و پرورش هدف از این بازدید را بررسی وضعیت فضای فیزیکی و روانی حوزه های امتحانی عنوان و افزود : وضعیت حوزه های امتحانی به همت مدیران مدارس و مسئولین آموزش و پرورش بسیار مطلوب بود.

وی اظهار داشت : سرنوشت آینده دانش آموزان مخصوصا پایه نهم با توجه به بحث انتخاب رشته به همین آزمون ها بستگی دارد و هرچه شرایط جلسه آزمون مناسب تر باشد نتیجه مطلوب تری حاصل می شود.

پس از بازدید و نظارت بر نحوه برگزاری امتحانات و بررسی امکانات حوزه های امتحانی از زحمات و تلاش های کادر آموزشگاه تقدیر و تشکر بعمل آورد.