نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از برگزاری کلاس ها ی تست

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از برگزاری کلاس ها ی تستبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق؛ میرمجعفری مدیر آموزش و پرورش به اتفاق قاسمی معاون آموزشی و داوری کارشناس سنجش از برگزاری کلاس های تست پایه ی دوازدهم بازدید بعمل آورد.

میرجعفری ضمن خدا قوت به اساتید و دانش آموزان روند برگزاری کلاس های تست را در شهرستان خوب ارزیابی نمود و تصریح کرد: پایه دوازدهم با توجه به بحث کنکور و سرنوشت دانشگاهی دانش آموزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی شرکت و هزینه جهت آمادگی کنکور را سرمایه گذاری ارزشمند توصیف کرد و افزود: سرمایه گذار موفق قطعا دارای هدف و برنامه ریزی خواهد بود که نتیجه ای موفقیت آمیز را به دنبال خواهد داشت.