نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از آموزشگاه 17 شهریور

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از آموزشگاه 17 شهریوربه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ سیدجواد میرجعفری مدیر آموزش وپرورش شهرستان به اتفاق دهقانزاده راهبر آموزشی  ،سبزواری کارشناس آموزش ابتدایی و رنجبر کارشناس روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان از آموزشگاه 17 شهریور با محوریت بررسی وضعیت آموزشی بازدید کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بعد از حضور در کلاس درس تمام پایه ها وضعیت آموزشی دانش آموزان را خوب ارزیابی و افزود :سال تحصیلی جاری به علت مجازی بودن آموزش و افت تحصیلی در سال های گذشته با سختی های زیادی روبرو خواهد بود .

وی معلمی را همانند پرستاری عنوان و افزود : یک معلم علاوه بر اینکه کار آموزش دانش آموزان را برعهده دارد باید همچون پرستار نیز در کنار آن ها قرار بگیرد تا بتواند با نفوذ در قلب و ذهنشان فرآیند یاددهی- یادگیری را تسهیل ببخشد.

بررسی دفتر حضورو غیاب آموزشگاه ، انجمن اولیا و مربیان و شورای آموزگاران و صحبت صمیمی با آموزگاران  از جمله کارهای دیگری بود که در این بازدید صورت گرفت.