نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش از کلاس های نهضت سواد آموزی

بازدید مدیر آموزش و پرورش از کلاس های نهضت سواد آموزیرنجبر مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق به همراه فتاحی کارشناس نهضت سواد آموزی از کلاس های سواد آموزی دبیرستان پرورین اعتصامی بازدید کردند