نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش از پروژه ساخت آموزشگاه خیری خادمیان

بازدید مدیر آموزش و پرورش از پروژه ساخت آموزشگاه خیری خادمیانبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش؛ صبح امروز رنجبر مدیر آموزش و پرورش  به همراه شریعتی معاون پشتیبانی از آموزشگاه خیری خادمیان  بازدید نموده و روند اجرای این پروژه را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند .