نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش از هنرستان عصمتیه و کاردانش هدف

بازدید مدیر آموزش و پرورش از هنرستان عصمتیه و کاردانش هدفبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بافق؛ باهدف بررسی مسائل آموزشی و کارگاه های عملی هنرستان عصمتیه و کاردانش هدف ، قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش به همراه یاوری معاون آموزشی و حاجی ابوالحسنی کارشناس مسئول آموزش از هنرستان مربوطه بازدید نمودند.

در این بازدید ضمن گفتگو با هنرجویان و هنرآموزان و عوامل اجرایی آموزشگاه، به بررسی فعالیت های آموزشی و کارگاه های عملی و ارائه راهکار برای رفع موانع و مشکلات موجود پرداختند.

لازم به ذکر است که هنرستان عصمتیه و هدف با پذیرش هنرجو در رشته های: حسابداری - طراحی دوخت - تربیت بدنی - مدیریت و برنامه ریزی خانواده و کامپیوتر در سال تحصیلی جدید به فعالیت مشغول می باشد.