نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش از مراکز آموزشی دوره تابستانه

بازدید مدیر آموزش و پرورش از مراکز آموزشی دوره تابستانه


بازدید مدیر آموزش و پرورش از مراکز آموزشی دوره تابستانه

 


رنجبر مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق به همراه معاون آموزشی و کارشناس مسئول آموزش از مراکز آموزشی دوره تابستانه در دبیرستان های استقلال وادب بازدید کردند. در این بازدید روند اجرایی دوره تابستان و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت

 سپس رنجبر  با حضور در سر کلاس ها از زحمات دبیران تشکر کرد و توصیه هایی در مورد استفاده ازفرصت ایجاد شده بعد از امتحانات خرداد ماه به دانش آموزان ارائه کرد.  در پایان مدیر آموزش و پرورش از  دفاتر ثبت نام دانش آموزان  برای سال تحصیلی 94-93  این دو دبیرستان بازدیدکرد.