نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش از مدارس مجری طرح اسکان نوروزی

بازدید مدیر آموزش و پرورش از مدارس مجری طرح اسکان نوروزیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش با حضور در مدارس مجری طرح اسکان نوروزی ، از نزدیک در جریان چگونگی پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی قرار گرفت . وی با تبریک سال جدید از همه دست اندرکاران ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان قدردانی کرد و بر ارائه خدمات مناسب به مسافران نوروزی تأکید نمود .