نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش از حوزه های برگزاری امتحانات نهایی دی ماه

بازدید مدیر آموزش و پرورش از حوزه های برگزاری امتحانات نهایی دی ماهبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ،  صبح امروز رنجبر مدیر به همراه یاوری معاون آموزشی آموزش و پرورش با حضور در حوزه های امتحانات نهایی دی ماه از نزدیک از روند برگزاری امتحانات نهایی سال سوم متوسطه و پیش دانشگاهی در این حوزه ها بازدید بعمل آوردند .