نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش از حوزه های برگزاری امتحانات نهایی خرداد 98

بازدید مدیر آموزش و پرورش از حوزه های برگزاری امتحانات نهایی خرداد 98مدیر آموزش و پرورش از حوزه های برگزاری امتحانات نهایی خرداد ماه 98 و حوزه تصحیح  بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ مدیر آموزش و پرورش به همراه معاونین و کارشناسان مدیریت با حضور در حوزه های امتحانات نهایی خرداد ماه ( دبیرستان شاهد شهید رجائی و شرف ) و امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم و داخلی مدارس و حوزه تصحیح بازدید بعمل آوردند.