نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش از حوزه های برگزاری امتحانات شهریور 98

بازدید مدیر آموزش و پرورش از حوزه های برگزاری امتحانات شهریور 98به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش به همراه حاجی عبداللهی كارشناس حراست و  داوری کارشناس سنجش ، از حوزه امتحانات نهایی شهریور ماه ( دبیرستان های شاهد شهید رجایی و شرف ) بازدید نمودند . در راستای این بازدید ، چگونگی روند برگزاری امتحانات ، ضوابط مراقبین ،كیفیت سئوالات امتحانی ، فضای فیزیكی و صورتجلسات بررسی شد.