نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر از کارگاه آموزشی آموزگاران ابتدایی

بازدید مدیر از کارگاه آموزشی آموزگاران ابتداییقاسم زاده مدیر آموزش و پرورش ازکارگاه آموزشی آموزگاران ابتدایی که با حضوراساتید برتر استان آقایان طباطبایی و افخمی در حال برگزاری است ، بازدید نمود.

شایان ذکر است این کارگاه آموزشی طی دوروز در آموزشگاه حضرت سجاد (ع) در خصوص دروس ریاضی و فارسی برگزار می شود.