نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان از دو آموزشگاه دولتی

بازدید فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان از دو آموزشگاه دولتیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛"محمدعلی صمیمی"فرماندار شهرستان به اتفاق "سیدجواد میرجعفری" مدیر آموزش و پرورش و "حسن تفکری" معاونت عمرانی اقتصادی فرماندار از مدارس دولتی خیری مرحوم خادمیان و 15 خرداد بازدید بعمل آورد.

هدف از این بازدید که در ادامه روند بازدید شنبه های فرماندار و مدیر آموزش و پرورش از مدارس صورت گرفت ،آگاهی از وضعیت دانش آموزان و معلمین ،امکانات موجود و نیازمندی های این مدارس بود  که در پایان  فرماندار جهت تامین برخی از نیازهای این دو  آموزشگاه  قول مساعدت داد.