نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید فرماندار و مدیر آموزش و پرورش از دو هنرستان "هدف " و "کار دانش تلاش"

بازدید فرماندار و مدیر آموزش و پرورش از دو هنرستان "هدف " و "کار دانش تلاش"به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان بافق ؛ صبح امروز محمدعلی صمیمی فرماندار شهرستان به اتفاق سیدجواد میرجعفری مدیر آموزش و پرورش شهرستان از هنرستان پسرانه کار دانش تلاش و هنرستان دخترانه هدف بازید بعمل آورد.

میرجعفری در این بازدید ضمن تاکید بر اجرای عدالت آموزشی در مدارس شهرستان یادآور شد : این دو بازدید با هدف بررسی مشکلات  فضا و شرایط آموزشی و در حضور رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان انجام گرفت.

در ادامه کمبود فضا و امکانات کارگاه های این دو هنرستان  از مهم ترین مشکلات این دو مرکز فنی و مهارتی شهرستان بود که توسط معلمین و مدیر مطرح شد.

لازم به ذکر است ؛ قول مساعدت در راستای حل این مسائل توسط محمدعلی صمیمی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان داده شد.